Včely, život v úlu

Pylový plást - různé druhy pylu mají různou barvu. Ve spodních buňkách jsou vidět ještě nezpracované pylové rousky

Matečník postavený uprostřed plástu

Včely něměly dostatek místa a prostavěly prostor podmetu (místo mezi dnem a nejnižším patrem rámků)

Plást zanesený zásobami, ve středu zavíčkovaný dělničí plod